COVID-19: Waarom je statistieken niet kunt vergelijken met die van andere landen

De COVID-19-uitbraken zijn dynamisch. Het raakt sommige plaatsen en mensen zwaar en andere minder, het zwakt af en leeft soms weer op.

Om het virus te volgen gebruiken we data, maar zelfs de meest solide tellingen hebben beperkingen.

De in Oxford gevestigde non-profitorganisatie ‘Our World in Data’ legt het dilemma uit: “Zonder data kunnen we de pandemie niet begrijpen. Alleen op basis van goede gegevens kunnen we weten hoe de ziekte zich verspreidt, welke impact de pandemie heeft op het leven van mensen over de hele wereld en of de maatregelen die landen nemen al dan niet succesvol zijn.”

“Maar zelfs de beste beschikbare data over de coronaviruspandemie zijn verre van perfect.”

Het ligt misschien voor de hand dat geen enkele grafiek, figuur of statistiek toereikend is om een betekenisvol beeld van de situatie te geven, maar toch circuleren er een aantal, zonder goede uitleg, op het internet, alsof ze daartoe in staat zijn.

Zo vermeldden sommige media begin juni, zonder enige uitleg of context, het feit dat de Verenigde Staten het hoogste aantal COVID-doden van alle landen rapporteerden. Dit feit was waar. Maar zonder context zou men kunnen concluderen dat de Verenigde Staten dus minder goed met de crisis omging.

De eerste en meest voor de hand liggende verzachtende omstandigheid is dat de Verenigde Staten een grotere bevolking heeft dan andere ontwikkelde landen. De landen die qua bevolkingsomvang het dichtst in de buurt komen – India, Pakistan, Indonesië, Nigeria – zijn derde wereldnaties, en hun regeringen zullen niet dezelfde middelen hebben om te testen en traceren. Het lijkt me logisch dat we de Verenigde Staten dan ook niet met hen zouden vergelijken.

Is het dus eerlijk als we de ziektecijfers in andere ontwikkelde landen vergelijken met die in de Verenigde Staten? Enigszins, zolang er maar rekening wordt gehouden met verschillen in testen en gegevens.

In de media werd begin juli een vergelijking gemaakt tussen het aantal gevallen in de Verenigde Staten en het aantal gevallen in de Europese Unie (EU) vanwege de enigszins vergelijkbare bevolkingsomvang: 328 miljoen in de Verenigde Staten en 446 miljoen mensen in de 27 landen van de EU.

De website van Our World in Data laat op 5 juli zien dat de EU 1,3 miljoen gevallen van COVID-19 hadden geteld met 134.000 doden, terwijl in de Verenigde Staten 2,9 miljoen gevallen van COVID waren gemeld met 132.000 doden.

Hoewel de Verenigde Staten meer dan twee keer zoveel gevallen heeft gemeld, is het sterftecijfer ten opzichte van het aantal inwoners slechts iets hoger: 0,04 procent in de Verenigde Staten, vergeleken met 0,03 procent in de EU.

Achter deze cijfers zitten een aantal factoren die in overweging moeten worden genomen.

Eén daarvan is wie/wat wordt geteld in de testcijfers. Er is geen internationale standaard voor het testen van de pandemie, en verschillende landen volgen verschillende methoden. Sommige landen tellen het aantal geteste mensen, terwijl andere landen de uitgegeven aantallen testen tellen. En er zijn landen, zoals Italië en Frankrijk, die hun rapportagecriteria halverwege hebben gewijzigd.

Een tweede factor is de omvang van het testen. Volgens Our World in Data testen de meeste EU-landen (19 stuks) alleen mensen met symptomen, terwijl de Verenigde Staten ook asymptomatische mensen testen.

De Verenigde Staten testen ook agressiever dan de EU-landen. Van de 27 EU-landen hebben alleen Luxemburg, Denemarken en Portugal meer testen per 1000 inwoners uitgevoerd dan de Verenigde Staten.

Meer testen zullen natuurlijk meer gevallen aan het licht brengen. In de Verenigde Staten neemt het aantal dagelijkse testen nog steeds toe, terwijl het aantal testen in Europa gelijk blijft.

Verhoudingsgetal van dodelijke gevallen is niet noodzakelijk een indicatie voor de dodelijkheid

Het verhoudingsgetal voor dodelijke gevallen, is het aantal bekende sterfgevallen gedeeld door het aantal positief geteste gevallen van COVID-19

Een veelvoorkomend misverstand is dat het aantal sterfgevallen aangeeft hoe ernstig een ziekte is. Dit is niet noodzakelijkerwijs het geval.

Om een hypothetisch voorbeeld te geven: Als twee mensen naar een ziekenhuis komen met een vreemde nieuwe ziekte (beide op de één of andere manier positief getest) en beiden sterven aan de ziekte, dan is het sterftecijfer in deze steekproef 100 procent.

Dit aantal staat dus in verhouding tot het aantal positieve testen. In landen waar veel testen zijn uitgevoerd, zal het aantal dodelijke slachtoffers relatief laag zijn.

Zo is het cijfer in de Verenigde Staten ongeveer 4,6 procent (Johns Hopkins University berekende een cijfer in de VS van 4,2 procent op 12 juli). Het verhoudingsgetal in de EU lag op 5 juli 10,3 procent.

Verschillende beoordeling van overlijden

Dan zijn er nog de criteria om een overlijden te classificeren als gevolg van COVID-19.

In de eerste week van april zei de Coronavirus Response Coördinator van het Witte Huis, Dr. Deborah Birx, tijdens een persconferentie: “Ik denk dat we in dit land een zeer ruime benadering hebben gekozen voor sterfte.”

Ze zei dat in sommige landen een geval, waar iemand een bestaande aandoening had, naar het ziekenhuis kwam en stierf aan COVID, misschien niet geteld werd als een COVID-dood, terwijl dat in de Verenigde Staten dan wel het geval zou kunnen zijn.

Bovendien kunnen sterfgevallen die in de Verenigde Staten als COVID-19 zijn geclassificeerd “gevallen zonder laboratoriumbevestiging omvatten”, volgens de Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

Het CDC erkent dat dit gebrek aan testen een fout zal opleveren in de cijfers voor sterfte aan COVID-19, griep, griepachtige ziekten en longontsteking.

“Overlijden aan COVID-19 kan verkeerd worden geclassificeerd als een longontsteking, of als griep wanneer er geen positief testresultaat is, en longontsteking of griep kan op overlijdenscertificaten voorkomen als een comorbide aandoening. Bovendien kunnen COVID-19 symptomen overeenkomen met die van een griep, waardoor sterfgevallen ten onrechte kunnen worden aangemerkt als griep. Zo kunnen stijgingen in het aantal sterfgevallen door longontsteking en griep een indicator zijn voor een hogere mortaliteit als gevolg van COVID-19.”

In de zwaar getroffen EU-landen zoals Italië en Frankrijk is een laboratoriumbevestiging vereist.

Door June Fakkert

Volg ons op YouTube

Hoe verschilt The Epoch Times van andere media?
The Epoch Times is de snelst groeiende onafhankelijke media in Amerika. We zijn anders dan andere mediaorganisaties omdat we niet worden beïnvloed door een regering, bedrijf of politieke partij. Ons enige doel is om onze lezers nauwkeurige informatie te geven en verantwoordelijk te zijn naar het publiek. We volgen niet de ongezonde trend in de hedendaagse mediawereld van agendagestuurde journalistiek, en gebruiken in plaats daarvan onze principes van waarheid en traditie als onze leidraad.

Origineel op 22 juli gepubliceerd op The Epoch Times:  COVID-19: Why You Can’t Compare US Stats to Other Countries’

 
 
 

Hongkong Epoch Times drukpers aangevallen door hamerzwaaiende indringers

Hongkong Epoch Times drukpers aangevallen door hamerzwaaiende indringers
Vier indringers zijn in de vroege uren van 12 april de drukkerij van de Hongkongse editie van The ...
LEES MEER >
 

Machines kunnen kapot maar de waarheid kan niet gestopt worden

Machines kunnen kapot maar de waarheid kan niet gestopt worden
Beste lezer, Verklaringen als deze schrijven is zelden een leuke taak, want in veel gevallen worden ze geschreven ...
LEES MEER >
 

Epoch Times wint prijs voor beste documentaire op CONTENT Film Festival

Epoch Times wint prijs voor beste documentaire op CONTENT Film Festival
In 2020 heeft het CONTENT filmfestival zich voor de eerste keer vertakt naar nieuws en journalistiek als een ...
LEES MEER >
 

Opinie: ‘Wokeism’ is niet stoer, dat weten Chinezen maar al te goed

Opinie: ‘Wokeism’ is niet stoer, dat weten Chinezen maar al te goed
Laten we beginnen met een waar gebeurd verhaal dat zich in China afgespeeld. Mr. Zhang (een pseudoniem) was ...
LEES MEER >