Privacy policy

Wie we zijn
Epoch Times Nederland verzamelt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de relevante verordening en wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kennisgeving geeft u de nodige informatie over uw rechten en plichten en legt uit hoe, waarom en wanneer wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken.

 

We zijn bereikbaar via e-mail: nederland@epochtimes.com.

 

Informatie die we verzamelen
Epoch Times Nederland verwerkt uw persoonlijke informatie om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen, en om u onze producten en diensten te leveren. We zullen nooit onnodige persoonlijke gegevens van u verzamelen en verwerken uw gegevens op geen enkele manier, anders dan in deze kennisgeving is aangegeven.

De persoonlijke gegevens die we verzamelen zijn:
E-mail (voor zover er een directe mail naar ons is gestuurd en de zaak nog niet is afgehandeld)
– IP adres
– browsertype, apparaattype
– besturingssysteem
– gebruikersactiviteit / gedragingen op onze websites en apps.

We verzamelen informatie op de onderstaande manieren
– Online formulier
– Verschillende cookies
– andere bronnen.

Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken (wettelijke basis voor verwerking)
Epoch Times Nederland neemt uw privacy zeer serieus en zal uw gegevens nooit openbaar maken of verkopen zonder uw toestemming, tenzij dit wettelijk verplicht is. We bewaren uw gegevens alleen zolang als nodig is en voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld. Als u ermee instemt dat wij u promotionele aanbiedingen en marketing aanbieden, bent u te allen tijde vrij om uw toestemming in te trekken.

De doelen en redenen voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens worden hieronder beschreven:

Wij verzamelen informatie over uw gebruik van onze websites en apps, om de inhoud van de websites en apps te verbeteren, ze beter aan uw behoeften aan te passen en de bruikbaarheid ervan te vergroten om uw navigatie aangenamer en persoonlijker te maken, met onze producten (zoals de inhoud) en diensten die op u zijn afgestemd om uw ervaring en sociale uitwisseling te vergemakkelijken om onze nieuwe producten en diensten te analyseren en te ontwikkelen in het belang van de gebruikers.

In specifieke gevallen zijn wij contractueel verplicht om uw gegevens te delen met een van onze vertrouwde externe servicepartners, zoals hieronder wordt uitgelegd. In deze gevallen zullen we duidelijk maken dat de gegevens die u deelt, worden overgedragen aan de derde partij.
U hebt altijd de mogelijkheid om uw gegevens niet te laten delen door niet deel te nemen aan dat specifieke programma.

Uw rechten
U hebt het recht op toegang tot alle persoonlijke informatie die Epoch Times Nederland over u verwerkt en om informatie op te vragen over: –
– Welke persoonsgegevens we over u bewaren
– De doeleinden van de verwerking
– De categorieën van persoonsgegevens in kwestie
– De ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn / zullen worden bekendgemaakt
– Hoelang we uw persoonlijke gegevens willen opslaan
– Als we de gegevens niet rechtstreeks van u hebben verzameld, informatie over de bron

Als u van mening bent dat we onvolledige of onjuiste gegevens over u bewaren, hebt u het recht om ons te vragen de informatie te corrigeren en / of aan te vullen en we zullen ernaar streven deze zo snel mogelijk te updaten / corrigeren; tenzij er een geldige reden is om dit niet te doen. U wordt dan op de hoogte gesteld.

U hebt ook het recht om te vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens of om de verwerking te beperken, in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, en om bezwaar te maken tegen elke rechtstreekse marketing van ons en om op de hoogte te worden gehouden van geautomatiseerde besluitvorming die wij gebruiken.

Als we een verzoek van u ontvangen om een van bovenstaande rechten uit te oefenen, kunnen we u vragen om uw identiteit te verifiëren, voordat het desbetreffende verzoek wordt behandeld; dit is om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd en veilig worden gehouden.

Houd er rekening mee dat als u dergelijke rechten uitoefent, dit van invloed kan zijn op ons vermogen om onze producten en services te leveren.

Delen en bekendmaken van uw persoonlijke gegevens
Wij delen of openbaren uw persoonlijke informatie niet zonder uw toestemming, behalve voor de doeleinden die in deze kennisgeving worden vermeld of waar een wettelijke verplichting bestaat. Epoch Times Nederland gebruikt vertrouwde derde partijen om de onderstaande diensten en zakelijke functies te bieden. De gegevens verzameling en verwerking door externe partijen worden beheerd door hun privacybeleid.

We delen uw persoonlijke gegevens met de volgende categorieën:
– we gebruiken beperkte services van vertrouwde externe serviceproviders, zoals Google, Facebook en Lotame, om te analyseren hoe gebruikers onze websites en apps gebruiken, gebruikersinteresses, trends en patronen volgen om u gepersonaliseerde geschikte inhoud te bieden en zo uw interesses te matchen aan de inhoud van onze websites en apps.
– we maken gebruik van een beperkt aantal externe advertentiebedrijven om gebruikers te helpen bij de ervaring van onze websites en apps. Bij de weergave van advertenties op onze websites en apps, worden deze gepersonaliseerd aangeboden zodat deze aansluiten bij uw interesses.

Internationale overdracht van persoonlijke informatie
Onze serviceproviders zoals Google, Facebook en Lotame zijn Amerikaanse bedrijven. Ze voldoen aan de EU-VS Privacy Shield-raamwerkbeginselen (de “Privacy Shield-principes”) met betrekking tot de verzameling, het gebruik en de overdracht van persoonsgegevens tussen de Europese Economische Ruimte en de VS. Dit zorgt voor internationale overdracht van persoonsgegevens tussen EER-landen en de VS in volledige overeenstemming met GDPR, op een hoog niveau van bescherming van persoonsgegevens, voor het geval dergelijke internationale doorgifte plaatsvindt.

Beschermen van maatregelen
Epoch Times Nederland neemt uw privacy serieus en we nemen elke redelijke maatregel en voorzorg om uw persoonlijke gegevens te beschermen en te beveiligen. We werken er hard aan om u en uw informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging en hebben bepaalde gekwalificeerde veiligheidsmaatregelen getroffen.

Versleuteling is onze beveiligingsstrategie om ervoor te zorgen dat de opgeslagen persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor de geautoriseerde rollen en services met gecontroleerde toegang tot de coderingssleutels.
Persoonlijke gegevens worden gecodeerd en opgeslagen in een besloten en geïsoleerde omgeving voor uitgebreide beveiliging.
We slaan alle persoonlijke gegevens die we uit EU-landen verzamelen op in het EU Data Center van Epoch Times Nederland, fysiek gevestigd in de EU, waar onze verwerking van die gegevens ook plaatsvindt.

Gevolgen van het niet verstrekken van uw gegevens
U bent echter niet verplicht om uw persoonlijke informatie aan Epoch Times Nederland te verstrekken, omdat deze informatie vereist is om u onze services / producten te leveren, kunnen we sommige / al onze producten of services niet aanbieden zonder dit.

Hoelang we uw gegevens bewaren
Epoch Times Nederland bewaart uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is voor het doel waarvoor deze worden verzameld, om u onze diensten als onze gebruikers op websites en Apps te bieden.

Personen onder de 16 jaar
Epoch Times Nederland verwerkt opzettelijk en bewust geen persoonlijke informatie van personen jonger dan 16 jaar. Persoonlijke gegevens van gebruikers jonger dan 16 jaar worden alleen verwerkt als de houder van de ouderlijke verantwoordelijkheid hiervoor toestemming geeft of verleent. We zullen alles doen wat redelijk is om in dergelijke gevallen te verifiëren.

Dien een klacht in
Epoch Times Nederland verwerkt uw persoonlijke gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze privacyverklaring en in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming. Als u echter een klacht wilt indienen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of niet tevreden bent met de manier waarop wij uw informatie hebben verwerkt, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit.